業績 (2022年)

  • 英文原著
  • 和文原著
  • 書籍等出版物
  • 英文学会発表
  • 和文学会発表
  • 受賞
  • その他業績

1. Shunichi Fujii, Kentaro Endo, Nobutake Ozeki, Yuriko Sakamaki, Yuji Kohno, Mitsuru Mizuno, Hisako Katano, Kunikazu Tsuji, Hideyuki Koga, Ichiro Sekiya: Comparison of adhesion of thawed and cultured synovial mesenchymal stem cells to the porcine meniscus and the relevance of cell surface microspike. BMC Molecular and Cell Biology. 2022.12; 23 (1): 53. ( PubMed , DOI )

2. Takanori Wakayama, Yoshitomo Saita, Masashi Nagao, Sayuri Uchino, Sei-Ichi Yoshihara, Kunikazu Tsuji, Hideyuki Koga, Yohei Kobayashi, Hirofumi Nishio, Yasumasa Momoi, Hiroshi Ikeda, Kazuo Kaneko, Muneaki Ishijima: Intra-Articular Injections of the Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells Suppress Progression of a Mouse Traumatic Knee Osteoarthritis Model. Cartilage. 2022.12; 13 (4): 148-156. ( PubMed , DOI )

3. Akira Yoshizawa, Kazuharu Nakagawa, Kanako Yoshimi, Motonori Hashimoto, Kota Aritaki, Miki Ishii, Kohei Yamaguchi, Ayako Nakane, Atsuyuki Kawabata, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Masaomi Ikeda, Atsushi Okawa, Haruka Tohara: Analysis of swallowing function after anterior/posterior surgery for cervical degenerative disorders and factors related to the occurrence of postoperative dysphagia. Spine J. 2022.12; ( PubMed , DOI )

4. Naoto Watanabe, Kazumasa Miyatake, Ryohei Takada, Takahisa Ogawa, Yusuke Amano, Tetsuya Jinno, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: The prevalence and treatment of osteoporosis in patients undergoing total hip arthroplasty and the levels of biochemical markers of bone turnover. Bone Joint Res. 2022.12; 11 (12): 873-880. ( PubMed , DOI )

5. Mio Norose, Akimoto Nimura, Masahiro Tsutsumi, Koji Fujita, Atsushi Okawa, Keiichi Akita: Anatomical study for elucidating the stabilization mechanism in the trapeziometacarpal joint. Sci Rep. 2022.12; 12 (1): 20790. ( PubMed , DOI )

6. Kanichiro Wada, Shiro Imagama, Yukihiro Matsuyama, Go Yoshida, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Masaaki Machino, Shigenori Kawabata, Hiroshi Iwasaki, Masahiro Funaba, Tsukasa Kanchiku, Kei Yamada, Yasushi Fujiwara, Hideki Shigematsu, Shinichirou Taniguchi, Muneharu Ando, Masahito Takahashi, Hiroki Ushirozako, Nobuaki Tadokoro, Shinji Morito, Naoya Yamamoto, Akimasa Yasuda, Jun Hashimoto, Tunenori Takatani, Toshikazu Tani, Gentaro Kumagai, Toru Asari, Yoshiro Nitobe, Yasuyuki Ishibashi: Comparison of intraoperative neuromonitoring accuracies and procedures associated with alarms in anterior versus posterior fusion for cervical spinal disorders: A prospective multi-institutional cohort study. Medicine (Baltimore). 2022.12; 101 (49): e31846. ( PubMed , DOI )

7. Gen Inoue, Masayuki Miyagi, Wataru Saito, Eiki Shirasawa, Kentaro Uchida, Naobumi Hosogane, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Takashi Kaito, Tomoya Yamashita, Hiroyasu Fujiwara, Yukitaka Nagamoto, Kenya Nojiri, Satoshi Suzuki, Eijiro Okada, Seiji Ueda, Tomohiro Hikata, Yuta Shiono, Kota Watanabe, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Yuji Matsuoka, Hidekazu Suzuki, Hirosuke Nishimura, Atsushi Tagami, Shuta Yamada, Shinji Adachi, Seiji Ohtori, Takeo Furuya, Sumihisa Orita, Kazuhide Inage, Toshitaka Yoshii, Shuta Ushio, Haruki Funao, Norihiro Isogai, Katsumi Harimaya, Seiji Okada, Kenichi Kawaguchi, Nobuhiko Yokoyama, Hidekazu Oishi, Toshio Doi, Katsuhito Kiyasu, Shiro Imagama, Kei Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Daisuke Sakai, Masahiro Tanaka, Atsushi Kimura, Hirokazu Inoue, Atsushi Nakano, Shota Ikegami, Masayuki Shimizu, Toshimasa Futatsugi, Kenichiro Kakutani, Takashi Yurube, Kazuyoshi Nakanishi, Masashi Oshima, Hiroshi Uei, Yasuchika Aoki, Masahiko Takahata, Akira Iwata, Hirooki Endo, Shoji Seki, Hideki Murakami, Satoshi Kato, Katsuhito Yoshioka, Michio Hongo, Tetsuya Abe, Toshinori Tsukanishi, Masashi Takaso, Ken Ishii: Effect of low body mass index on clinical recovery after fusion surgery for osteoporotic vertebral fracture: A retrospective, multicenter study of 237 cases. Medicine (Baltimore). 2022.12; 101 (52): e32330. ( PubMed , DOI )

8. Koji Fujita, Kana Matsuo, Takafumi Koyama, Kurando Utagawa, Shingo Morishita, Yuta Sugiura: Development and testing of a new application for measuring motion at the cervical spine. BMC Med Imaging. 2022.11; 22 (1): 193. ( PubMed , DOI )

9. Toshitaka Yoshii, Shingo Morishita, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa: Prospective Investigation of Surgical Outcomes after Anterior Decompression with Fusion and Laminoplasty for the Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Propensity Score Matching Analysis. J Clin Med. 2022.11; 11 (23): 7012. ( PubMed , DOI )

10. Ryo Onuma, Tadashi Masuda, Fumihiko Hoshi, Tadamitsu Matsuda, Tomoko Sakai, Atsushi Okawa, Tetsuya Jinno: Separated center-of-pressure measurements reveal new characteristics of reduced anticipatory postural adjustments during gait initiation in patients with Parkinson’s disease. Physiother Theory Pract. 2022.11; 38 (13): 2544-2553. ( PubMed , DOI )

11. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoji Tomizawa, Akane Ariga, Takayuki Motoyoshi, Kazuyuki Fukushima, Kunihiko Takahashi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: Impact of romosozumab on serum calcium concentration and factors predicting the fluctuations in calcium concentration upon romosozumab administration: A multicenter retrospective study. Bone Rep. 2022.11; 17 101635. ( PubMed , DOI )

12. Suthasinee Tharnmanularp, Akimoto Nimura, Masahiro Tsutsumi, Mio Norose, Sachiyuki Tsukada, Keiichi Akita: Medial patellofemoral ligament is a part of the vastus medialis obliquus and vastus intermedius aponeuroses attaching to the medial epicondyle. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2022.11; 30 (11): 3742-3750. ( PubMed , DOI )

13. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Masato Yuasa, Tsuyoshi Yamada, Yu Matsukura, Takuya Oyaizu, Shingo Morishita, Atsushi Okawa: A comparative study of surgical outcomes between anterior cervical discectomy with fusion and selective laminoplasty for cervical spondylotic myelopathy. J Orthop Sci. 2022.11; 27 (6): 1228-1233. ( PubMed , DOI )

14. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Takashi Hirai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Kyohei Sakaki, Yu Matsukura, Atsushi Okawa: Impact of preoperative cervical sagittal alignment for cervical myelopathy caused by ossification of the posterior longitudinal ligament on surgical treatment. J Orthop Sci. 2022.11; 27 (6): 1208-1214. ( PubMed , DOI )

15. Shusaku Hosono, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Keiichi Akita: Release of Cervical Muscle Tension Improves Psychological Stress and Symptoms of Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis: a Case Series with 20 Patients. Dermatol Ther (Heidelb). 2022.10; 12 (10): 2383-2395. ( PubMed , DOI )

16. Masashi Uehara, Shota Ikegami, Takashi Takizawa, Hiroki Oba, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato: Factors Affecting the Waiting Time from Injury to Surgery in Elderly Patients with a Cervical Spine Injury: A Japanese Multicenter Survey. World Neurosurg. 2022.10; 166 e815-e822. ( PubMed , DOI )

17. Yuko Segawa, Tetsuya Jinno, Masaaki Matsubara, Yusuke Matsuyama, Takeo Fujiwara, Atsushi Okawa: A cross-sectional study evaluating patients’ preferences for Salter innominate osteotomy. J Orthop Sci. 2022.10; ( PubMed , DOI )

18. Akihiro Tsuchiya, Koji Wada, Natsumi Tanaka, Kazue Hayakawa, Yoji Mikami, Atsushi Okawa, Emiko Horii, Junji Ito: Associations between Depressive Symptoms, Work Environment, and Lifestyle in <40-year-old Male Orthopedic Physicians in Japan. JMA J. 2022.10; 5 (4): 471-479. ( PubMed , DOI )

19. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Yu Matsukura, Yuki Funauchi, Satoru Egawa, Kurando Utagawa, Jun Hashimoto, Mariko Nishizawa, Kohei Yamamoto, Atsushi Okawa: Intraosseous Aggressive Schwannoma In The Lumbar Spine: A Case Report Spine Surgery and Related Research. 2022.10; Article ID: 2022-0168.

20. Masaaki Isono, Jun Takeuchi, Ami Maehara, Yusuke Nakagawa, Hiroki Katagiri, Kazumasa Miyatake, Ichiro Sekiya, Hideyuki Koga, Yoshinori Asou, Kunikazu Tsuji: Effect of CD44 signal axis in the gain of mesenchymal stem cell surface antigens from synovial fibroblasts in vitro Heliyon. 2022.10; 8 (10): e10739. ( PubMed , DOI )

21. Naoto Watanabe, Ryohei Takada, Takahisa Ogawa, Kazumasa Miyatake, Masanobu Hirao, Chisato Hoshino, Tetsuya Jinno, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: Short stature and short distance between the anterior acetabular rim to the femoral nerve are risk factors for femoral nerve palsy following primary total hip arthroplasty using the modified Watson-Jones approach. Orthop Traumatol Surg Res. 2022.10; 108 (6): 103351. ( PubMed , DOI )

22. Satoshi Nori, Kota Watanabe, Kazuki Takeda, Junichi Yamane, Hitoshi Kono, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Katsuhito Kiyasu, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Haruki Funao, Takashi Kaito, Toshitaka Yoshii, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato: Does surgery improve neurological outcomes in older individuals with cervical spinal cord injury without bone injury? A multicenter study. Spinal Cord. 2022.10; 60 (10): 895-902. ( PubMed , DOI )

23. Sara Sugiura, Haruhiko Shimura, Koji Fujita, Takahisa Ogawa, Akimoto Nimura: Comparison of ceftriaxone and cefazolin as prophylactic antibiotics for surgical site infection in orthopedic upper extremity surgery: The nationwide shortage of cefazolin in March 2019. J Orthop Sci. 2022.09; ( PubMed , DOI )

24. Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Masaaki Machino, Takeo Furuya: Choice of Surgical Procedure for Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament. J Clin Med. 2022.09; 11 (18): 5396. ( PubMed , DOI )

25. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Masaaki Machino: Research History, Pathology and Epidemiology of Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and Ligamentum Flavum. J Clin Med. 2022.09; 11 (18): 5386. ( PubMed , DOI )

26. Noriaki Yokogawa, Satoshi Kato, Takeshi Sasagawa, Hiroyuki Hayashi, Hiroyuki Tsuchiya, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Satoshi Nori, Junichi Yamane, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Kota Watanabe: Differences in clinical characteristics of cervical spine injuries in older adults by external causes: a multicenter study of 1512 cases. Sci Rep. 2022.09; 12 (1): 15867. ( PubMed , DOI )

27. Narihito Nagoshi, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Kota Watanabe, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Masaya Nakamura, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa: Clinical Indicators of Surgical Outcomes After Laminoplasty for Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2022.08; 47 (15): 1077-1083. ( PubMed , DOI )

28. Kenji Hirohata, Junya Aizawa, Takehiro Ohmi, Shunsuke Ohji, Sho Mitomo, Toshiyuki Ohara, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita, Tetsuya Jinno, Atsushi Okawa: Reactive strength index during single-limb vertical continuous jumps after anterior cruciate ligament reconstruction: cross-sectional study. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2022.08; 14 (1): 150. ( PubMed , DOI )

29. Atsuhiro Fukai, Akimoto Nimura, Masahiro Tsutsumi, Hitomi Fujishiro, Koji Fujita, Junya Imatani, Keiichi Akita: Lateral Ulnar Collateral Ligament of the Elbow Joint: Reconsideration of Anatomy in Terms of Connection with Surrounding Fibrous Structures. J Bone Joint Surg Am. 2022.08; 104 (15): 1370-1379. ( PubMed , DOI )

30. Masaaki Machino, Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Sadayuki Ito, Naoki Segi, Jun Ouchida, Shiro Imagama, Hiroaki Nakashima: Treatment for the Thoracic Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and Ossification of the Ligamentum Flavum. J Clin Med. 2022.08; 11 (16): 4690. ( PubMed , DOI )

31. Takeshi Sasagawa, Noriaki Yokogawa, Hiroyuki Hayashi, Hiroyuki Tsuchiya, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Shoji Seki, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Takashi Kaito, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Yasushi Oshima, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Bungo Otsuki, Masashi Miyazaki, Hideaki Nakajima, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Gen Inoue, Katsuhito Kiyasu, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Toshitaka Yoshii, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Yasuchika Aoki, Katsumi Harimaya, Hideki Murakami, Ken Ishii, Seiji Ohtori, Shiro Imagama, Satoshi Kato: A multicenter study of 1-year mortality and walking capacity after spinal fusion surgery for cervical fracture in elderly patients. BMC Musculoskelet Disord. 2022.08; 23 (1): 798. ( PubMed , DOI )

32. Masahiro Funaba, Tsukasa Kanchiku, Kazuyoshi Kobayashi, Go Yoshida, Masaaki Machino, Kei Yamada, Hideki Shigematsu, Nobuaki Tadokoro, Hiroki Ushirozako, Masahito Takahashi, Naoya Yamamoto, Shinji Morito, Shigenori Kawabata, Yasushi Fujiwara, Muneharu Ando, Shinichirou Taniguchi, Hiroshi Iwasaki, Kanichiro Wada, Akimasa Yasuda, Jun Hashimoto, Tsunenori Takatani, Kei Ando, Yukihiro Matsuyama, Shiro Imagama: The Utility of Transcranial Stimulated Motor-evoked Potential Alerts in Cervical Spine Surgery Varies Based on Preoperative Motor Status. Spine (Phila Pa 1976). 2022.08; ( PubMed , DOI )

33. Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Satoru Egawa, Motonori Hashimoto, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Nobuo Sanjo, Takanori Yokota, Atsushi Okawa: Case Report: Dural Dissection With Ventral Spinal Fluid-Filled Collection in Superficial Siderosis: Insights Into the Pathology From Anterior-Approached Surgical Cases. Front Neurol. 2022.07; 13 919280. ( PubMed , DOI )

34. Takafumi Koyama, Ryota Matsui, Akiko Yamamoto, Eriku Yamada, Mio Norose, Takuya Ibara, Hidetoshi Kaburagi, Akimoto Nimura, Yuta Sugiura, Hideo Saito, Atsushi Okawa, Koji Fujita: High-Dimensional Analysis of Finger Motion and Screening of Cervical Myelopathy With a Noncontact Sensor: Diagnostic Case-Control Study JMIR Biomed Eng. 2022.07; 7 (2): e41327.

35. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Takashi Hirai, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Soraya Nishimura, Kazuhiro Takeuchi, Shuta Ushio, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Kenyu Ito, Shiro Imagama, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Masahiko Watanabe, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, Yoshiharu Kawaguchi: The characteristics of the young patients with cervical ossification of the posterior longitudinal ligament of the spine: A multicenter cross-sectional study. J Orthop Sci. 2022.07; 27 (4): 760-766. ( PubMed , DOI )

36. Hiroyuki Inose, Akane Ariga, Takayuki Motoyoshi, Kazuyuki Fukushima, Shoji Tomizawa, Tsuyoshi Kato, Kunihiko Takahashi, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: The Real-World Effect of 12 Months of Romosozumab Treatment on Patients With Osteoporosis With a High Risk of Fracture and Factors Predicting the Rate of Bone Mass Increase: A Multicenter Retrospective Study. JBMR Plus. 2022.07; 6 (7): e10637. ( PubMed , DOI )

37. Go Yoshida, Hiroki Ushirozako, Masaaki Machino, Hideki Shigematsu, Shigenori Kawabata, Kei Yamada, Tsukasa Kanchiku, Yasushi Fujiwara, Hiroshi Iwasaki, Muneharu Ando, Shinichirou Taniguchi, Tsunenori Takatani, Nobuaki Tadokoro, Masahito Takahashi, Kanichiro Wada, Naoya Yamamoto, Masahiro Funaba, Akimasa Yasuda, Jun Hashimoto, Shinji Morito, Kenta Kurosu, Kazuyoshi Kobayashi, Kei Ando, Katsushi Takeshita, Yukihiro Matsuyama, Shiro Imagama: Transcranial Motor-evoked Potentials for Intraoperative Nerve Root Monitoring during Adult Spinal Deformity Surgery: A Prospective Multicenter Study. Spine (Phila Pa 1976). 2022.07; ( PubMed , DOI )

38. Toru Sasaki, Shigenori Kawabata, Jun Hashimoto, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Yoshiaki Adachi, Miho Akaza, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Toshitaka Yoshii, Yuki Miyano, Yuki Mitani, Taishi Watanabe, Shinji Sato, Sukchan Kim, Atsushi Okawa: Assessing carpal tunnel syndrome with magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2022.07; 139 1-8. ( PubMed , DOI )

39. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Jun Hashimoto, Shuta Ushio, Kanji Mori, Satoshi Maki, Keiichi Katsumi, Narihito Nagoshi, Kazuhiro Takeuchi, Takeo Furuya, Kei Watanabe, Norihiro Nishida, Soraya Nishimura, Kota Watanabe, Takashi Kaito, Satoshi Kato, Katsuya Nagashima, Masao Koda, Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Kazuma Murata, Yuji Matsuoka, Kanichiro Wada, Atsushi Kimura, Tetsuro Ohba, Hiroyuki Katoh, Masahiko Watanabe, Yukihiro Matsuyama, Hiroshi Ozawa, Hirotaka Haro, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Satoru Egawa, Yu Matsukura, Hiroyuki Inose, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki, Yoshiharu Kawaguchi: Clinical Characteristics of Patients with Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament and a High OP Index: A Multicenter Cross-Sectional Study (JOSL Study). J Clin Med. 2022.06; 11 (13): 3694. ( PubMed , DOI )

40. Kyoko Yamashita, Yuki Funauchi, Keiko Hayakawa, Keisuke Ae, Seiichi Matsumoto, Kunihiro Ikuta, Yoshihiro Nishida, Teruko Ueno, Yoshie Shimoyama, Nobuyuki Hiruta, Rikuo Machinami, Hiroshi Kawachi, Kengo Takeuchi: S100-negative epithelioid malignant peripheral nerve sheath tumor with possible perineurial differentiation. Virchows Arch. 2022.06; 480 (6): 1269-1275. ( PubMed , DOI )

41. Yugo Miura, Kentaro Endo, Keiichiro Komori, Ichiro Sekiya: Clearance of senescent cells with ABT-263 improves biological functions of synovial mesenchymal stem cells from osteoarthritis patients. Stem Cell Research & Therapy. 2022.06; 3 (1): 222. ( PubMed , DOI )

42. Ai Takemoto, Satoshi Takagi, Takao Ukaji, Nobuhiko Gyobu, Mamoru Kakino, Miho Takami, Asami Kobayashi, Marie Lebel, Tokuichi Kawaguchi, Minoru Sugawara, Kazue Tsuji-Takayama, Kenji Ichihara, Yuki Funauchi, Keisuke Ae, Seiichi Matsumoto, Yoshiya Sugiura, Kengo Takeuchi, Tetsuo Noda, Ryohei Katayama, Naoya Fujita: Targeting Podoplanin for the Treatment of Osteosarcoma. Clin Cancer Res. 2022.06; 28 (12): 2633-2645. ( PubMed , DOI )

43. Takafumi Koyama, Koji Fujita, Hirotaka Iijima, Mio Norose, Takuya Ibara, Toru Sasaki, Toshitaka Yoshii, Akimoto Nimura, Masaki Takahashi, Atsushi Okawa: Analysis of Spastic Gait in Patients With Cervical Myelopathy Using the Timed Up and Go Test With a Laser Range Sensor. Spine (Phila Pa 1976). 2022.06; 47 (12): 892-898. ( PubMed , DOI )

44. Takahisa Ogawa, Toshitaka Yoshii, Jun Oyama, Nobuhiro Sugimura, Takashi Akada, Takaaki Sugino, Motonori Hashimoto, Shingo Morishita, Takuya Takahashi, Takayuki Motoyoshi, Takuya Oyaizu, Tsuyoshi Yamada, Hiroaki Onuma, Takashi Hirai, Hiroyuki Inose, Yoshikazu Nakajima, Atsushi Okawa: Detecting ossification of the posterior longitudinal ligament on plain radiographs using a deep convolutional neural network: a pilot study. Spine J. 2022.06; 22 (6): 934-940. ( PubMed , DOI )

45. Tomoyuki Tanaka, Akira Takahashi, Yutaka Kobayashi, Masanori Saito, Sun Xiaolong, Chen Jingquan, Yoshiaki Ito, Tsuyoshi Kato, Hiroki Ochi, Shingo Sato, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Peter Carlsson, Hiroyuki Inose: Foxf2 represses bone formation via Wnt2b/β-catenin signaling. Exp Mol Med. 2022.06; 54 (6): 753-764. ( PubMed , DOI )

46. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Junya Katayanagi, Tetsuya Jinno, Atsushi Okawa: Perioperative Complications of Anterior Decompression with Fusion in Degenerative Cervical Myelopathy-A Comparative Study between Ossification of Posterior Longitudinal Ligament and Cervical Spondylotic Myelopathy Using a Nationwide Inpatient Database. J Clin Med. 2022.06; 11 (12): 3398. ( PubMed , DOI )

47. Yuko Hoshino, Shigenori Kawabata, Yoshiaki Adachi, Taishi Watanabe, Kensuke Sekihara, Toru Sasaki, Jun Hashimoto, Koji Fujita, Akimoto Nimura, Atsushi Okawa: Magnetoneurography as a novel functional imaging technique for the ulnar nerve at the elbow. Clin Neurophysiol. 2022.06; 138 153-162. ( PubMed , DOI )

48. Ryo Iwase, Tadashi Kanouchi, Toshitaka Yoshii, Taro Ishiguro, Takashi Hirai, Atsushi Okawa, Takanori Yokota, Nobuo Sanjo: Diverging pathophysiology in superficial siderosis with proximal upper limb amyotrophy. J Neurol Sci. 2022.05; 436 120248. ( PubMed , DOI )

49. Hideaki Nakajima, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Naoki Segi, Kota Watanabe, Satoshi Nori, Shuji Watanabe, Kazuya Honjoh, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Yoshinori Terashima, Ryosuke Hirota, Takeo Furuya, Tomohiro Yamada, Gen Inoue, Takashi Kaito, Satoshi Kato, JASA Study Group: Prognostic Factors for Cervical Spinal Cord Injury without Major Bone Injury in Elderly Patients. J Neurotrauma. 2022.05; 39 (9-10): 658-666. ( PubMed , DOI )

50. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Masanao Sasaki, Yu Matsukura, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Shigenori Kawabata, Akihiro Hirakawa, Atsushi Okawa: Comparison of decompression, decompression plus fusion, and decompression plus stabilization: a long-term follow-up of a prospective, randomized study. Spine J. 2022.05; 22 (5): 747-755. ( PubMed , DOI )

51. Tomoko Kawasaki, Shunsuke Ohji, Junya Aizawa, Tomoko Sakai, Kenji Hirohata, Hironobu Kuruma, Hirohisa Koseki, Atsushi Okawa, Tetsuya Jinno: Correlation between the Photographic Cranial Angles and Radiographic Cervical Spine Alignment. Int J Environ Res Public Health. 2022.05; 19 (10): ( PubMed , DOI )

52. Hidetoshi Kaburagi, Tetsuya Nagata, Mitsuhiro Enomoto, Takashi Hirai, Masaki Ohyagi, Kensuke Ihara, Kie Yoshida-Tanaka, Satoe Ebihara, Ken Asada, Hiroyuki Yokoyama, Atsushi Okawa, Takanori Yokota: Systemic DNA/RNA heteroduplex oligonucleotide administration for regulating the gene expression of dorsal root ganglion and sciatic nerve. Mol Ther Nucleic Acids. 2022.05; 28 910-919. ( PubMed , DOI )

53. Kenichiro Sakai, Toshitaka Yoshii, Yoshiyasu Arai, Ichiro Torigoe, Hiroyuki Inose, Masaki Tomori, Takashi Hirai, Kyohei Sakaki, Yu Matsukura, Atsushi Okawa: Early Experiences of One-Level Total Disc Replacement (Prestige LP) in Japan: A Comparison of Short-Term Outcomes with Anterior Cervical Discectomy with Fusion. Spine Surg Relat Res. 2022.05; 6 (6): 581-588. ( PubMed , DOI )

54. Shingo Morishita, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Takahisa Ogawa, Kiyohide Fushimi, Atsushi Okawa, Takeo Fujiwara: Comparison of perioperative complications in anterior decompression with fusion and posterior decompression with fusion for thoracic ossification of the posterior longitudinal ligament -a retrospective cohort study using a nationwide inpatient database. J Orthop Sci. 2022.05; 27 (3): 600-605. ( PubMed , DOI )

55. Ryosuke Hirota, Yoshinori Terashima, Hirofumi Ohnishi, Toshihiko Yamashita, Noriaki Yokogawa, Takeshi Sasagawa, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Naoki Segi, Toru Funayama, Fumihiko Eto, Akihiro Yamaji, Kota Watanabe, Junichi Yamane, Kazuki Takeda, Takeo Furuya, Atsushi Yunde, Hideaki Nakajima, Tomohiro Yamada, Tomohiko Hasegawa, Hidenori Suzuki, Yasuaki Imajo, Shota Ikegami, Masashi Uehara, Hitoshi Tonomura, Munehiro Sakata, Ko Hashimoto, Yoshito Onoda, Kenichi Kawaguchi, Yohei Haruta, Nobuyuki Suzuki, Kenji Kato, Hiroshi Uei, Hirokatsu Sawada, Kazuo Nakanishi, Kosuke Misaki, Hidetomi Terai, Koji Tamai, Eiki Shirasawa, Gen Inoue, Kenichiro Kakutani, Yuji Kakiuchi, Katsuhito Kiyasu, Hiroyuki Tominaga, Hiroto Tokumoto, Yoichi Iizuka, Eiji Takasawa, Koji Akeda, Norihiko Takegami, Haruki Funao, Yasushi Oshima, Takashi Kaito, Daisuke Sakai, Toshitaka Yoshii, Tetsuro Ohba, Bungo Otsuki, Shoji Seki, Masashi Miyazaki, Masayuki Ishihara, Seiji Okada, Shiro Imagama, Satoshi Kato: Prognostic Factors for Respiratory Dysfunction for Cervical Spinal Cord Injury and/or Cervical Fractures in Elderly Patients: A Multicenter Survey. Global Spine J. 2022.05; 21925682221095470. ( PubMed , DOI )

56. Kanji Mori, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Shunji Tsutsui, Takashi Hirai, Yu Matsukura, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Masao Koda, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Satoshi Maki, Narihito Nagoshi, Norihiro Nishida, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Hiroaki Nakashima, Masahiko Takahata, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Masayuki Miyagi, Takashi Kaito, Kei Yamada, Tomohiro Banno, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Hiroshi Taneichi, Shiro Imagama, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa: Impact of obesity on cervical ossification of the posterior longitudinal ligament: a nationwide prospective study. Sci Rep. 2022.05; 12 (1): 8884. ( PubMed , DOI )

57. Tatsuya Yamamoto, Eijiro Okada, Takehiro Michikawa, Toshitaka Yoshii, Tsuyoshi Yamada, Kei Watanabe, Keiichi Katsumi, Akihiko Hiyama, Masahiko Watanabe, Yukihiro Nakagawa, Motohiro Okada, Teruaki Endo, Yasuyuki Shiraishi, Kazuhiro Takeuchi, Shunji Matsunaga, Keishi Maruo, Kenichiro Sakai, Sho Kobayashi, Tetsuro Ohba, Kanichiro Wada, Junichi Ohya, Kanji Mori, Mikito Tsushima, Hirosuke Nishimura, Takashi Tsuji, Masao Koda, Atsushi Okawa, Masashi Yamazaki, Morio Matsumoto, Kota Watanabe: The impact of diabetes mellitus on spinal fracture with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis: A multicenter retrospective study. J Orthop Sci. 2022.05; 27 (3): 582-587. ( PubMed , DOI )

58. Guo Tang, Yoshinori Asou, Etsuko Matsumura, Yusuke Nakagawa, Kazumasa Miyatake, Hiroki Katagiri, Tomomasa Nakamura, Hideyuki Koga, Keiichiro Komori, Ichiro Sekiya, Yoich Ezura, Kunikazu Tsuji: Short cytoplasmic isoform of IL1R1/CD121a mediates IL1β induced proliferation of synovium-derived mesenchymal stem/stromal cells through ERK1/2 pathway. Heliyon. 2022.05; 8 (5): e09476. ( PubMed , DOI )

59. Masahiro Tsutsumi, Isao Yamaguchi, Akimoto Nimura, Hajime Utsunomiya, Keiichi Akita, Shintarou Kudo: In vivo magnetic resonance imaging study of the hip joint capsule in the flexion abduction external rotation position. Sci Rep. 2022.04; 12 (1): 6656. ( PubMed , DOI )

60. Ryohei Takada, Tetsuya Jinno, Kazumasa Miyatake, Naoto Watanabe, Hideyuki Koga, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: Difference in tapered wedge stem alignment between supine and lateral position in cementless total hip arthroplasty via modified Watson-Jones anterolateral approach. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2022.04; 32 (3): 497-503. ( PubMed , DOI )

61. Takuya Takahashi, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Yutaka Kobayashi, Kurando Utagawa, Atsuyuki Kawabata, Jun Hashimoto, Tomoyuki Tanaka, Takayuki Motoyoshi, Motonori Hashimoto, Shigenori Kawabata, Atsushi Okawa: Risk factors for recurrence and regrowth of spinal schwannoma. J Orthop Sci. 2022.04; (22): 00069-0. ( PubMed , DOI )

62. Masanobu Hirao, Kazumasa Miyatake, Ryohei Takada, Tetsuya Tachibana, Atsushi Okawa, Tetsuya Jinno: Periprosthetic fragility fracture of the femur after primary cementless total hip arthroplasty. Mod Rheumatol. 2022.04; 32 (3): 626-633. ( PubMed , DOI )

63. Tomoko Sakai, Chisato Hoshino, Megumi Nakano, Yu Fujiwara, Atsushi Okawa: Rehabilitation Characteristics of Acute-stage COVID-19 Survivors Managed with Extracorporeal Membrane Oxygenation in the Intensive Care Unit. Prog Rehabil Med. 2022.03; 7 20220015. ( PubMed , DOI )

64. Hiroyuki Inose, Tsuyoshi Kato, Shoichi Ichimura, Hiroaki Nakamura, Masatoshi Hoshino, Shinji Takahashi, Daisuke Togawa, Toru Hirano, Yasuaki Tokuhashi, Tetsuro Ohba, Hirotaka Haro, Takashi Tsuji, Kimiaki Sato, Yutaka Sasao, Masahiko Takahata, Koji Otani, Suketaka Momoshima, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: Factors Contributing to Residual Low Back Pain after Osteoporotic Vertebral Fractures. J Clin Med. 2022.03; 11 (6): 1566. ( PubMed , DOI )

65. Toru Sasaki, Takafumi Koyama, Tomoyuki Kuroiwa, Akimoto Nimura, Atsushi Okawa, Yoshiaki Wakabayashi, Koji Fujita: Evaluation of the Existing Electrophysiological Severity Classifications in Carpal Tunnel Syndrome. J Clin Med. 2022.03; 11 (6): 1685. ( PubMed , DOI )

66. Atsushi Okawa: Near future image of orthopedics after COVID-19 pandemic. J Orthop Sci. 2022.03; 27 (2): 297-298. ( PubMed , DOI )

67. Hideki Shigematsu, Muneharu Ando, Kazuyoshi Kobayashi, Go Yoshida, Masahiro Funaba, Shinji Morito, Masahito Takahashi, Hiroki Ushirozako, Shigenori Kawabata, Kei Yamada, Tsukasa Kanchiku, Yasushi Fujiwara, Shinichirou Taniguchi, Hiroshi Iwasaki, Nobuaki Tadokoro, Kanichiro Wada, Naoya Yamamoto, Akimasa Yasuda, Jun Hashimoto, Toshikazu Tani, Kei Ando, Masaaki Machino, Tsunenori Takatani, Yukihiro Matsuyama, Shiro Imagama: Efficacy of D-Wave Monitoring Combined With the Transcranial Motor-Evoked Potentials in High-Risk Spinal Surgery: A Retrospective Multicenter Study of the Monitoring Committee of the Japanese Society for Spine Surgery and Related Research. Global Spine J. 2022.03; 21925682221084649. ( PubMed , DOI )

68. Reina Miyamoto, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Hiroaki Onuma, Hiroyuki Inose, Masato Yuasa, Yu Matsukura, Shingo Morishita, Kouhei Yamamoto, Hirotaka Koyanagi, Shingo Sato, Kazuyoshi Yagishita, Atsushi Okawa: Surgical Strategy for Osteoid Osteoma Localized in Anterior Lumbar Vertebral Body: A Case Report. Spine Surg Relat Res. 2022.02; 6 (4): 408-411. ( PubMed , DOI )

69. Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa: Severity of Myelopathy is Closely Associated With Advanced Age and Signal Intensity Change in Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Nationwide Investigation. Clin Spine Surg. 2022.02; 35 (1): E155-E161. ( PubMed , DOI )

70. Shuta Ushio, Shigeo Shindo, Kazuyuki Otani, Kazuo Kusano, Norihiko Miyake, Tsuyoshi Yamada, Osamu Nakai, Atsushi Okawa: Predictors of good outcome after anterior decompression and fusion in patients with ossification of the posterior longitudinal ligament of the thoracic spine. J Orthop Sci. 2022.02; (22): 00026-4. ( PubMed , DOI )

71. William H Waddell, Benjamin M Weisenthal, Nicholas Golinvaux, Abigail L Henry, Jacquelyn Pennings, John P Wanner, Rishabh Gupta, Toshitaka Yoshii, Zhou Feifei, Byron F Stephens: Comparative Utilization of Laminoplasty in the United States and Japan. Spine Surg Relat Res. 2022.02; 6 (5): 460-463. ( PubMed , DOI )

72. Takahisa Ogawa, Haggai Schermann, Aayush Khadka, Janelle Moross, Mutsuko Moriwaki, Kiyohide Fushimi, Takeo Fujiwara, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa, Shinichi Shirasawa: Impact of orthogeriatric care management by orthopedic surgeons and physicians on in-hospital clinical outcomes: A difference-in-difference analysis. Geriatr Gerontol Int. 2022.02; 22 (2): 138-144. ( PubMed , DOI )

73. Hiroyuki Inose, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Atsushi Okawa: Factors Negatively Influencing Postoperative Improvement After Laminoplasty in Degenerative Cervical Myelopathy. Clin Spine Surg. 2022.02; 35 (1): E230-E235. ( PubMed , DOI )

74. Jun Hashimoto, Toshitaka Yoshii, Kenichiro Sakai, Takashi Hirai, Masato Yuasa, Hiroyuki Inose, Atsuyuki Kawabata, Kurando Utagawa, Yu Matsukura, Masaki Tomori, Ichiro Torigoe, Tsuyoshi Yamada, Kazuo Kusano, Kazuyuki Otani, Satoshi Sumiya, Fujiki Numano, Kazuyuki Fukushima, Shoji Tomizawa, Yoshiyasu Arai, Shigeo Shindo, Atsushi Okawa: Impact of body mass index on surgical outcomes and complications in adult spinal deformity. J Orthop Sci. 2022.01; 27 (1): 89-94. ( PubMed , DOI )

75. Masaki Shimizu, Asami Shimbo, Susumu Yamazaki, Yuko Segawa, Masaaki Mori: Septic arthritis of the pubic symphysis in a patient with SLE. Pediatr Int. 2022.01; 64 (1): e14875. ( PubMed , DOI )

76. Osamu Shirado, Yoshiyasu Arai, Tetsuhiro Iguchi, Shiro Imagama, Mamoru Kawakami, Takuya Nikaido, Tadanori Ogata, Sumihisa Orita, Daisuke Sakai, Kimiaki Sato, Masahiko Takahata, Katsushi Takeshita, Takashi Tsuji, Structured abstract preparation team: Formulation of Japanese Orthopaedic Association (JOA) clinical practice guideline for the management of low back pain- the revised 2019 edition. J Orthop Sci. 2022.01; 27 (1): 3-30. ( PubMed , DOI )

77. Yugo Miura, Haruhiko Shimura, Koji Fujita, Akimoto Nimura: Understanding the susceptibility to lateral condyle fracture by analyzing unaffected Baumann’s angle in children with distal humeral fracture. J Orthop Sci. 2022.01; 27 (1): 211-214. ( PubMed , DOI )

78. Takaki Inoue, Satoshi Maki, Toshitaka Yoshii, Takeo Furuya, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Narihito Nagoshi, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Shiro Imagama, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Seiji Ohtori, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, : Is anterior decompression and fusion more beneficial than laminoplasty for K-line (+) cervical ossification of the posterior longitudinal ligament? An analysis using propensity score matching. J Neurosurg Spine. 2022.01; 1-8. ( PubMed , DOI )

79. Toru Sasaki, Akimoto Nimura, Tomoyuki Kuroiwa, Takafumi Koyama, Atsushi Okawa, Koji Fujita: Assessment of Pain During Nerve Conduction Studies in Patients With Carpal Tunnel Syndrome. J Hand Surg Glob Online. 2022.01; 4 (2): 89-92. ( PubMed , DOI )

80. Takafumi Koyama, Koji Fujita, Masaru Watanabe, Kaho Kato, Toru Sasaki, Toshitaka Yoshii, Akimoto Nimura, Yuta Sugiura, Hideo Saito, Atsushi Okawa: Cervical Myelopathy Screening with Machine Learning Algorithm Focusing on Finger Motion Using Noncontact Sensor. Spine (Phila Pa 1976). 2022.01; 47 (2): 163-171. ( PubMed , DOI )

81. Hiroyuki Inose, Takashi Hirai, Toshitaka Yoshii, Atsushi Kimura, Katsushi Takeshita, Hirokazu Inoue, Asato Maekawa, Kenji Endo, Takuya Miyamoto, Takeo Furuya, Akira Nakamura, Kanji Mori, Shunsuke Kanbara, Shiro Imagama, Shoji Seki, Shunji Matsunaga, Kunihiko Takahashi, Atsushi Okawa: Factors contributing to neck pain in patients with degenerative cervical myelopathy: A prospective multicenter study. J Orthop Surg (Hong Kong). 2022.01; 30 (1): 10225536221091848. ( PubMed , DOI )

82. Hiroaki Nakashima, Shiro Imagama, Toshitaka Yoshii, Satoru Egawa, Kenichiro Sakai, Kazuo Kusano, Yukihiro Nakagawa, Takashi Hirai, Kanichiro Wada, Keiichi Katsumi, Kengo Fujii, Atsushi Kimura, Takeo Furuya, Tsukasa Kanchiku, Yukitaka Nagamoto, Yasushi Oshima, Narihito Nagoshi, Kei Ando, Masahiko Takahata, Kanji Mori, Hideaki Nakajima, Kazuma Murata, Shunji Matsunaga, Takashi Kaito, Kei Yamada, Sho Kobayashi, Satoshi Kato, Tetsuro Ohba, Satoshi Inami, Shunsuke Fujibayashi, Hiroyuki Katoh, Haruo Kanno, Yuanying Li, Hiroshi Yatsuya, Masao Koda, Yoshiharu Kawaguchi, Katsushi Takeshita, Morio Matsumoto, Masashi Yamazaki, Atsushi Okawa, : Comparison of laminoplasty and posterior fusion surgery for cervical ossification of posterior longitudinal ligament. Sci Rep. 2022.01; 12 (1): 748. ( PubMed , DOI )

83. Jun Hashimoto, Shigenori Kawabata, Toru Sasaki, Yuko Hoshino, Kensuke Sekihara, Yoshiaki Adachi, Taishi Watanabe, Yuki Miyano, Yuki Mitani, Shinji Sato, Sukchan Kim, Toshitaka Yoshii, Atsushi Okawa: Assessment of thoracic spinal cord electrophysiological activity through magnetoneurography. Clin Neurophysiol. 2022.01; 133 39-47. ( PubMed , DOI )

84. Matsumoto R, Yoshii T, Egawa S, Hashimoto M, Hirai T, Inose H, Oh Y, Fujita K, Okawa A, Sotome S: Local Suppression Effect of Paclitaxel-Impregnated Hydroxyapatite/Collagen on Breast Cancer Bone Metastasis in a Rat Model. Spine surgery and related research. 2022; 6 (3): 294-302. ( PubMed , DOI )

85. Ryuichi Nakamura, Masaki Amemiya, Fumiyoshi Kawashima, Akira Okano: Ankle-Angle-Adjusting Fibular Osteotomy in Closed Wedge High Tibial Osteotomy. Arthroscopy Techniques. 2022.12; 11 (12): e2169-e2175. ( PubMed , DOI )

86. Koji Murofushi, Daisuke Yamaguchi, Hiroki Katagiri, Kenji Hirohata, Hidetaka Furuya, Sho Mitomo, Tomoki Oshikawa, Koji Kaneoka, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita: Validity of the KOJI AWARENESS self-screening test for body movement and comparison with functional movement screening. PLoS One. 2022.12; 17 (12): e0277167. ( PubMed , DOI )

87. Hiroki Katagiri, Bruce B Forster, Lars Engebretsen, Jae-Sung An, Takuya Adachi, Yukihisa Saida, Kentaro Onishi, Hideyuki Koga: Epidemiology of MRI-detected muscle injury in athletes participating in the Tokyo 2020 Olympic Games. Br J Sports Med. 2022.12; 57 (4): 218-224. ( PubMed , DOI )

88. Yusuke Nakagawa, Hideyuki Koga, Tomomasa Nakamura, Masafumi Horie, Hiroki Katagiri, Nobutake Ozeki, Toshiyuki Ohara, Ichiro Sekiya, Takeshi Muneta, Toshifumi Watanabe: Mid-term clinical outcomes of a posterior stabilized total knee prosthesis for Japanese patients: A minimum follow-up of 5 years. J Orthop Sci. 2022.12; ( PubMed , DOI )

89. Shunsuke Ohji, Junya Aizawa, Kenji Hirohata, Takehiro Ohmi, Sho Mitomo, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita: Changes in subjective knee function and psychological status from preoperation to 6 months post anterior cruciate ligament reconstruction. J Exp Orthop. 2022.12; 9 (1): 114. ( PubMed , DOI )

90. Masaki Amemiya, Ryuichi Nakamura, Mitsuo Yoshimura, Tomoharu Takagi: Proximal tibiofibular joint (PTFJ) dislocation due to Ehlers-Danlos syndrome: posterolateral open-wedge high tibial osteotomy combined with medial closed-wedge distal femoral osteotomy can correct the severe valgus deformity with a markedly increased tibial posterior slope. BMJ Case Reports. 2022.11; 15 (11): ( PubMed , DOI )

91. Hideyuki Koga, Tomomasa Nakamura, Yusuke Nakagawa, Nobutake Ozeki, Takashi Hoshino, Masaki Amemiya, Ichiro Sekiya: Simultaneous Correction of Varus Deformity and Posterior Tibial Slope by Modified Hybrid Closed-Wedge High Tibial Osteotomy. Arthrosc Tech. 2022.11; 11 (11): e2081-e2089. ( PubMed , DOI )

92. Takahiro Tanimoto, Kentaro Endo, Yuriko Sakamaki, Nobutake Ozeki, Hisako Katano, Mitsuru Mizuno, Hideyuki Koga, Ichiro Sekiya: Human synovial mesenchymal stem cells show time-dependent morphological changes and increased adhesion to degenerated porcine cartilage. Scientific Reports. 2022.10; 12 (1): 16619. ( PubMed , DOI )

93. Ichiro Sekiya, Sho Sasaki, Yugo Miura, Hayato Aoki, Hisako Katano, Noriya Okanouchi, Makoto Tomita, Jun Masumoto, Hideyuki Koga, Nobutake Ozeki: Medial tibial osteophyte width strongly reflects medial meniscus extrusion distance and medial joint space width moderately reflects cartilage thickness in knee radiographs. JMRI.(Journal of Magnetic Resonance Imaging). 2022.09; 56 (3): 824-834. ( PubMed , DOI )

94. Hiroki Katagiri, Mikio Shioda, Yusuke Nakagawa, Toshiyuki Ohara, Nobutake Ozeki, Tomomasa Nakamura, Ichiro Sekiya, Hideyuki Koga: Risk Factors Affecting Return to Sports and Patient-Reported Outcomes After Opening-Wedge High Tibial Osteotomy in Active Patients. Orthop J Sports Med. 2022.09; 10 (9): 23259671221118836. ( PubMed , DOI )

95. Seiji Noda, Tadashi Hosoya, Yoji Komiya, Yasuhiro Tagawa, Kentaro Endo, Keiichiro Komori, Hideyuki Koga, Yasuhiro Takahara, Kazutaka Sugimoto, Ichiro Sekiya, Tetsuya Saito, Fumitaka Mizoguchi, Shinsuke Yasuda: synovial fibroblast subset in arthritic joints has high osteoblastic and chondrogenic potentials in vitro. Arthritis Res Ther. 2022.09; 24 (1): 224. ( PubMed , DOI )

96. Xueying Zhang, Ying Zhang, Meng Zhang, Yusuke Nakagawa, Camila B Caballo, Hazel H Szeto, Xiang-Hua Deng, Scott A Rodeo: Evaluation of SS-31 as a Potential Strategy for Tendinopathy Treatment: An In Vitro Model. Am J Sports Med. 2022.08; 50 (10): 2805-2816. ( PubMed , DOI )

97. Takuya Adachi, Hiroki Katagiri, Jae-Sung An, Lars Engebretsen, Ukihide Tateishi, Yukihisa Saida, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita, Kentaro Onishi, Bruce B Forster: Imaging-detected bone stress injuries at the Tokyo 2020 summer Olympics: epidemiology, injury onset, and competition withdrawal rate. BMC Musculoskelet Disord. 2022.08; 23 (1): 763. ( PubMed , DOI )

98. Sho Mitomo, Junya Aizawa, Kenji Hirohata, Shunsuke Ohji, Takehiro Ohmi, Toshiyuki Ohara, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita: Association Between Knee Extension Strength at 3 and 6 Months After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. J Sport Rehabil. 2022.08; 1-9. ( PubMed , DOI )

99. Ichiro Sekiya, Hideyuki Koga, Hisako Katano, Mitsuru Mizuno, Yuji Kohno, Koji Otabe, Nobutake Ozeki: Second-look arthroscopy after meniscus repair and synovial mesenchymal stem cell transplantation to treat degenerative flaps and radial tears of the medial meniscus: A case report. J Orthop Sci. 2022.07; 27 (4): 821-834. ( PubMed , DOI )

100. Junya Aizawa, Kenji Hirohata, Shunsuke Ohji, Takehiro Ohmi, Sho Mitomo, Hideyuki Koga, Kazuyoshi Yagishita: Cross-sectional study on relationships between physical function and psychological readiness to return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2022.06; 14 (1): 97. ( PubMed , DOI )

101. Mituru Mizuno,Takahisa Matsuzaki, Nobutake Ozeki, Hisako Katano, Hideyuki Koga, Takanori Takebe, Hiroshi Yoshikawa, Ichiro Sekiya: Cell membrane fluidity and ROS resistance define DMSO tolerance of cryopreserved synovial MSCs and HUVECs. Stem Cell Research & Therapy. 2022.05; 13 (1): 177. ( PubMed , DOI )

102. Yuji Kohno, Hideyuki Koga, Nobutake Ozeki, Junpei Matsuda, Mitsuru Mizuno, Hisako Katano, Ichiro Sekiya: Biomechanical analysis of a centralization procedure for extruded lateral meniscus after meniscectomy in porcine knee joints. J Orthop Res. 2022.05; 40 (5): 1097-1103. ( PubMed , DOI )

103. Yusuke Nakagawa, Nobutake Ozeki, Hideyuki Koga: A narrative review of lateral meniscus root tears and extrusion: techniques and outcomes Annals of Joints. 2022.04; 7 (15): ( DOI )

104. Nobutake Ozeki, Hideyuki Koga, Ichiro Sekiya: Degenerative meniscus in knee osteoarthritis: from pathology to treatment. life. 2022.04; 12 (4): 603. ( PubMed , DOI )

105. Yuji Kohno, Mitsuru Mizuno, Kentaro Endo, Nobutake Ozeki, Hisako Katano, Mikio Matsumoto, Haruka Kaneko, Yuji Takazawa, Hideyuki Koga, Ichiro Sekiya: Yields of mesenchymal stromal cells from synovial fluid reflect those from synovium in patients with rheumatoid arthritis. Tissue and Cell. 2022.04; 75 101727. ( PubMed , DOI )

106. Nobutake Ozeki, Hideyuki Koga, Tomomasa Nakamura, Yusuke Nakagawa, Toshiyuki Ohara, Jae-Sung An, Ichiro Sekiya: Ultrasound-assisted arthroscopic all-inside repair technique for posterior lateral meniscus tear. Arthroscopy Techniques. 2022.04; 11 (5): e929-e935. ( PubMed , DOI )

107. Kosuke Hisashi, Takeshi Muneta, Yuji Kohno, Mana Sasaki, Junya Yamazaki, Haruhisa Hayashi, Hideyuki Koga, Toshiyuki Morito: MRI study of medial meniscus degeneration of osteoarthritic knees with or without posterior root tear. J Exp Orthop. 2022.04; 9 (1): 38. ( PubMed , DOI )

108. Hisako Katano, Nobutake Ozeki, Hideyuki Koga, Kenji Suzuki, Jun Masumoto, Makoto Tomita, Ichiro Sekiya: Interscan measurement error in measurements of the meniscus, including the meniscal roots, by fully automatic three-dimensional MRI analysis. Osteoarthritis Imaging. 2022.03; 2 (1): ( DOI )

109. Yugo Miura, Nobutake Ozeki, Hisako Katano, Hayato Aoki, Noriya Okanouchi, Makoto Tomita, Jun Masumoto, Hideyuki Koga, Ichiro Sekiya: Difference in the joint space of the medial knee compartment between full extension and Rosenberg weight-bearing radiographs. Eur Radiol. 2022.03; 32 (3): 1429-1437. ( PubMed , DOI )

110. Hisako Katano, Nobutake Ozeki, Hideyuki Koga, Makoto Tomita, Kenji Suzuki, Jun Masumoto, Ichiro Sekiya: Three-dimensional MRI shows cartilage defect extension with no separation from the meniscus in women in their 70s with knee osteoarthritis. Sci Rep.(Scientific Reports). 2022.03; 12 (1): 4198. ( PubMed , DOI )

111. Reza Sharif Razavian, Daniel Dreyfuss, Mai Katakura, Maxim D Horwitz, Angela E Kedgley: An In Vitro Hand Simulator for Simultaneous Control of Hand and Wrist Movements. IEEE Trans Biomed Eng. 2022.02; 69 (2): 975-982. ( PubMed , DOI )

112. Takashi Hoshino, Yusuke Nakagawa, Kei Inomata, Toshiyuki Ohara, Hiroki Katagiri, Koji Otabe, Kanehiro Hiyama, Kenta Katagiri, Mai Katakura, Hiroko Ueki, Masaya Hayashi, Tsuyoshi Nagase, Ichiro Sekiya, Takashi Ogiuchi, Takeshi Muneta, Hideyuki Koga, : Effects of different surgical procedures for meniscus injury on two-year clinical and radiological outcomes after anterior cruciate ligament reconstructions. -TMDU MAKS study. J Orthop Sci. 2022.01; 27 (1): 199-206. ( PubMed , DOI )

113. Koji Murofushi, Daisuke Yamaguchi, Hiroki Katagiri, Kenji Hirohata, Hidetaka Furuya, Sho Mitomo, Tomoki Oshikawa, Koji Kaneoka, Hideyuki Koga: The relationship between movement self-screening scores and pain intensity during daily training. J Med Invest. 2022; 69 (3.4): 204-216. ( PubMed , DOI )

1. 歌川 蔵人, 平井 高志, 大川 淳, 吉井 俊貴: 【痛覚変調性疼痛(nociplastic pain)】腰痛を来す腰椎疾患における痛覚変調性疼痛 痛みの破局的思考からの考察 ペインクリニック. 2022.12; 43 (12): 1343-1348. ( 医中誌 )

2. 田崎 篤, 二村 昭元, 秋田 恵一: 【上肢の関節治療に役立つ解剖-新知見を交えて-】肩甲上神経の解剖 Orthopaedics. 2022.12; 35 (13): 28-33. ( 医中誌 )

3. 星加 昭太, 二村 昭元: 【上肢の関節治療に役立つ解剖-新知見を交えて-】肘関節内側の解剖 Orthopaedics. 2022.12; 35 (13): 47-53. ( 医中誌 )

4. 耀東: 学会を聞く:第48回日本骨折治療学会 整形外科. 2022.12; 73 (13): 1418-1420.

5. 瀬川 裕子, 柿崎 潤, 及川 泰宏, 安部 玲, 布目 愛紗, 山中 理菜, 中川 知郎, 山口 玲子, 山本 皓子, 都丸 洋平, 西須 孝, 亀ヶ谷 真琴, 大川 淳: 橈骨遠位端骨折を契機に診断されたGenochondromatosisの2例 日本整形外科学会雑誌. 2022.11; 96 (11): 1067-1068. ( 医中誌 )

6. 二村 昭元: 腱板断裂の治療に必要な肩関節の解剖 関節外科. 2022.11; 41 (11): 1158-1165.

7. 王 耀東: 下肢骨折に対する一時的創外固定 新OS NEXUS No.4 下肢の骨折手術①骨盤・大腿骨. 2022.11; 189-194.

8. 田中 雄太, 川端 茂徳, 大川 淳: 整形トピックス 神経磁界計測を用いた腕神経叢における神経活動の非侵襲的評価 整形外科. 2022.11; 73 (12): 1282. ( 医中誌 )

9. 小山 恭史, 杉浦 裕太, 藤田 浩二: 【上肢疾患の診断と治療の進歩(新鮮外傷を除く)】総論 病態・診断 動作解析 スマートフォンと機械学習を用いた手根管症候群スクリーニングアプリケーションの開発 別冊整形外科. 2022.10; (82): 21-25. ( 医中誌 )

10. 若林 良明, 田野 敦寛, 南 勲, 能瀬 宏行, 佐々木 研, 藤田 浩二: 【上肢疾患の診断と治療の進歩(新鮮外傷を除く)】総論 診療体制 橈骨遠位端骨折を対象とした骨折リエゾンサービス 別冊整形外科. 2022.10; (82): 56-60. ( 医中誌 )

11. 藤田 浩二, 小山 恭史, 杉浦 裕太: 【整形外科領域における人工知能の応用】母指運動に着目した手根管症候群スクリーニングアプリの開発 臨床整形外科. 2022.10; 57 (10): 1213-1218. ( 医中誌 )

12. 太田 剛, 串田 淑久, 竹内 彩子, 田村 友里, 大川 淳: 【上肢疾患の診断と治療の進歩(新鮮外傷を除く)】総論 病態・診断 画像評価 Dual energy CTの手外科領域での可能性 別冊整形外科. 2022.10; (82): 2-5. ( 医中誌 )

13. 岡田 浩典, 船内 雄生, 辻野 昭平, 佐藤 信吾, 大川 淳: 脛骨神経内に進展し運動障害を呈した神経内ガングリオンの1例 関東整形災害外科学会雑誌. 2022.10; 53 (5): 157-162. ( 医中誌 )

14. 太田 剛, 藤田 浩二, 二村 昭元, 若林 良明, 大川 淳: 【上肢疾患の診断と治療の進歩(新鮮外傷を除く)】疾患各論 神経障害・末梢神経疾患 複合性局所疼痛症候群 複合性局所疼痛症候群(CRPS)の治療 -pre-CRPS段階で治療を開始すればCRPSは予防可能か 別冊整形外科. 2022.10; (82): 133-135. ( 医中誌 )

15. 王 耀東: 【四肢骨折プレート固定術の創意工夫】大腿骨骨幹部骨折 Monthy Book Orthopaedics. 2022.10; 35 (10): 191-198. ( 医中誌 )

16. 牧 聡, 古矢 丈雄, 吉井 俊貴, 江川 聡, 大鳥 精司, 山崎 正志, 大川 淳: 【整形外科領域における人工知能の応用】機械学習による頸椎後縦靱帯骨化症患者の手術成績の予測モデルの構築 臨床整形外科. 2022.10; 57 (10): 1231-1234. ( 医中誌 )

17. 藪 晋人, 星野 雅俊, 田淵 仁志, 高橋 真治, 寺井 秀富, 升本 浩紀, 前野 考史, 岩前 真由, 豊田 宏光, 鈴木 亨暢, 玉井 孝司, 猪瀬 弘之, 吉井 俊貴, 大川 淳, 中村 博亮: 【整形外科領域における人工知能の応用】人工知能を活用した骨粗鬆症性椎体骨折の画像診断補助システム MR画像における新鮮椎体骨折の識別 臨床整形外科. 2022.10; 57 (10): 1205-1211. ( 医中誌 )

18. 吉井 俊貴: 治療法の再整理とアップデートのために 専門家による私の治療 頸椎後縦靭帯骨化症 日本医事新報. 2022.10; (5136): 44-45. ( 医中誌 )

19. 鈴木 志郎, 二村 昭元, 鏑木 秀俊: 一次修復不能な腱板広範囲断裂に対する棘下筋回転移行術の経験 肩関節. 2022.08; 46 (1): 83-87. ( 医中誌 )

20. 吉井 俊貴, 橋本 泉智: 【上位頸椎疾患・外傷の病態と治療】上位頸椎高位の後縦靱帯骨化症の特徴と治療 整形・災害外科. 2022.08; 65 (9): 1141-1147. ( 医中誌 )

21. 志村 治彦, 二村 昭元: 【小児肘関節近傍骨折治療のコツと落とし穴】小児上腕骨顆上骨折 新鮮骨折に対する手術治療のtipsとpitfalls 関節外科. 2022.06; 41 (6): 582-589. ( 医中誌 )

22. 吉井 俊貴, 歌川 蔵人: 【レジストリー(ビッグデータ)から見える整形外科の現在】JSSR新技術 頸椎人工椎間板 学会主導のレジストリーシステムの導入 Orthopaedics. 2022.06; 35 (6): 87-95. ( 医中誌 )

23. 金村 徳相, 有馬 秀幸, 上田 明希, 山田 浩司, 今釜 史郎, 吉井 俊貴, 岩崎 幹季, 石井 賢, 渡邉 航太, 伊藤 研悠, 大鳥 精司, 筑田 博隆, 渡辺 雅彦, 松山 幸弘, 種市 洋: 【レジストリー(ビッグデータ)から見える整形外科の現在】日本脊椎脊髄病学会症例レジストリー(JSSR-DB) Orthopaedics. 2022.06; 35 (6): 37-46. ( 医中誌 )

24. 服部 惣一, 二村 昭元, 天羽 健太郎, 秋田 恵一: 【整形外科で使える画像診断の知識と知恵】整形外科領域の新しい画像診断 超音波画像診断 靱帯損傷 Orthopaedics. 2022.05; 35 (5): 51-58. ( 医中誌 )

25. 藤田 浩二, 佐々木 亨: 【超音波診断 2022 BOOK】臨床 整形外科 手根管症候群診断におけるエコー活用の可能性 映像情報Medical. 2022.05; 54 (6): 52-55. ( 医中誌 )

26. 瀬川 裕子: 【もう悩まない こどもと思春期の整形外科診療】(1章)こどもの診察方法と鎮静・鎮痛 小児に対する診察の仕方や工夫 臨床整形外科. 2022.05; 57 (5): 468-473. ( 医中誌 )

27. 太田 剛, 横山 裕之, 串田 淑久, 藤田 浩二, 大川 淳: 高齢者における遠位橈尺関節症による伸筋腱皮下断裂の治療方法の検討 日本手外科学会雑誌. 2022.04; 38 (6): 862-864. ( 医中誌 )

28. 二村 昭元: 【投球フォームの改善で肩肘の故障は予防できるのか?】投球動作における肩・肘関節の基礎知識 投球動作において損傷されうる肩・肘関節構造の解剖学的知識 臨床スポーツ医学. 2022.04; 39 (4): 338-343. ( 医中誌 )

29. 高橋 礼季, 中川 裕介, 関矢 一郎, 大川 淳, 古賀 英之: 【骨・関節感染症の治療戦略】治療各論 人工関節周囲感染(PJI)の治療 二期的再置換術 人工膝関節単顆置換術後人工関節周囲感染に対する治療 複数回の抗菌薬含有セメントスペーサー挿入を行い二期的再置換術を施行した症例報告と文献のレビュー 別冊整形外科. 2022.04; (81): 204-210. ( 医中誌 )

30. 中川 裕介, 大関 信武, 大川 淳, 古賀 英之, 関矢 一郎: 【骨・関節感染症の治療戦略】検査・診断 細菌培養検査,病理診断 エコーガイド下採取滑膜による人工膝関節全置換術例の細菌感染の診断 別冊整形外科. 2022.04; (81): 68-74. ( 医中誌 )

31. 勝又 豊啓, 志村 治彦, 富澤 將司, 大川 淳: 小児前腕骨幹部骨折に対するelastic stable intramedullary nailing(ESIN)の使用経験 関東整形災害外科学会雑誌. 2022.04; 53 (2): 26-31. ( 医中誌 )

32. 二村 昭元: 運動器超音波検査に必要な臨床解剖 第2回 肘の解剖 超音波検査技術. 2022.04; 47 (2): 167-173. ( DOI )

33. 二村 昭元: 肩・肘関節解剖に関する最近の知見 兵庫県整形外科医会 医会だより. 2022.03; (91): 68-71.

34. 半田 和佳, 小柳 広高, 中村 皓平, 澤村 千草, 二村 昭元, 五木田 茶舞: 上腕骨近位部悪性骨腫瘍の切除後にメッシュを用いたリバース型人工肩関節置換術を施行した2例 東日本整形災害外科学会雑誌. 2022.03; 34 (1): 64-67. ( 医中誌 )

35. 吉井 俊貴, 平井 高志, 坂井 顕一郎: 【頸椎椎弓形成術の現在と今後】頸椎症性脊髄症に対する椎弓形成術の適応と限界 固定術が必要な症例 脊椎脊髄ジャーナル. 2022.03; 34 (10): 647-653. ( 医中誌 )

36. 杉浦 沙羅, 志村 治彦, 富澤 將司, 仲津留 恵日, 萩原 怜奈, 大川 淳: 屈曲型の小児上腕骨顆上骨折に対する治療経験 東日本整形災害外科学会雑誌. 2022.03; 34 (1): 43-47. ( 医中誌 )

37. 請川 大, 大川 淳: ポリオに伴う右下肢麻痺後、健側下肢に神経根症を発症した腰部脊柱管狭窄症患者に手術的加療を行った1例 関東整形災害外科学会雑誌. 2022.02; 53 (1): 1-5. ( 医中誌 )

38. 山田 哲也, 野本 栄, 鈴木 志郎, 佐々木 研, 鏑木 秀俊: 過伸展肘に生じた特発性前骨間神経麻痺の治療経験 日本手外科学会雑誌. 2022.01; 38 (4): 535-539. ( 医中誌 )

39. 水口 隆介, 赤座 実穂, 川端 茂徳, 渡部 泰士, 宮野 由貴, 佐々木 亨, 叶内 匡, 足立 善昭, 関原 謙介, 角 勇樹, 大川 淳, 横田 隆徳: 磁場計測と神経超音波検査を組み合わせた正中神経肘部神経活動評価 脊髄機能診断学. 2022.01; 42 (1): 34-37.

40. 上中 沙衿, 赤座 実穂, 川端 茂徳, 渡部 泰士, 宮野 由貴, 佐々木 亨, 叶内 匡, 足立 善昭, 関原 謙介, 角 勇樹, 大川 淳, 横田 隆徳: 超音波検査と誘発磁界計測による正中神経前腕部神経活動評価 脊髄機能診断学. 2022.01; 42 (1): 30-33.

41. 重松 英樹, 吉田 剛, 今釜 史郎, 小林 和克, 安藤 宗治, 川端 茂徳, 山田 圭, 寒竹 司, 藤原 靖, 谷口 愼一郎, 岩崎 博, 田所 伸朗, 高橋 雅人, 和田 簡一郎, 山本 直也, 舩場 真裕, 安田 明正, 松山 幸弘, 後迫 宏紀, 谷 俊一: 経頭蓋刺激筋誘発電位の波形低下における非手術関連因子の影響について 脊椎脊髄病学会モニタリング委員多施設データより 脊髄機能診断学. 2022.01; 42 (1): 53-56.

42. 小林 和克, 佐藤 公治, 今釜 史郎, 安藤 圭, 吉田 剛, 川端 茂徳, 寒竹 司, 田所 伸朗, 山田 圭, 高橋 雅人, 谷口 愼一郎, 山本 直也, 和田 簡一郎, 藤原 靖, 舩場 真裕, 重松 英樹, 岩崎 博, 橋本 淳, 後迫 宏紀, 森戸 伸治, 安田 明正, 高谷 恒範, 安藤 宗治, 松山 幸弘: 脊髄モニタリングにおける手術開始時下肢全筋波形導出不良例の検討 日本脊椎脊髄病学会多施設データより 脊髄機能診断学. 2022.01; 42 (1): 48-52. ( 医中誌 )

43. 田野 敦寛, 二村 昭元, 秋田 恵一: 【知っておきたい足関節周囲骨折の新展開】新しい解剖学的知見から考える 遠位脛腓骨靱帯結合(シンデスモーシス)損傷 臨床整形外科. 2022.01; 57 (1): 23-30. ( 医中誌 )

44. 藤田 浩二: 【整形外科ではなにが変わった?どう対応した?新型コロナウイルス(COVID-19)との攻防実況中継】整形外科医局長がリードしたバックヤードチーム 整形外科看護. 2022.01; 27 (1): 78-82. ( 医中誌 )

45. 瀬川 裕子: 学会を聞く 第32回日本小児整形外科学会 整形外科. 2022; 73 (5): 493-496.

46. 関矢 一郎, 古賀 英之, 片野 尚子, 水野 満, 大関 信武: 半月板修復難治例に対する細胞治療 日本整形外科学会雑誌. 2022.12; 96 (12): 1110-1117.

47. 宮武 和正: 【関節温存のための変形性股関節症治療戦略】注射療法 変形性股関節症に対する関節内注射 ジクロフェナク結合ヒアルロン酸(解説) Orthopaedics. 2022.10; 35 (11): 29-37. ( 医中誌 )

48. 中川裕介, 古賀英之: 【ACL損傷・再建術-レビューとアップデート-】ACL再建術後の評価 多施設研究によるACL再建術成績不良因子の探索とその対策 臨床スポーツ医学. 2022.09; 39 (9): 936-941.

49. 中川裕介: 1.3mm テープ ループを用いたグラフト作成方法 Arthlex clinical report. 2022.08; 80

50. 中村智祐, 古賀英之: Centralization法を併用した半月板機能温存 JOSKAS. 2022.06; 47 (3): 418-424.

51. 中川裕介, 大原 敏之, 吉原 有俊, 雨宮 正樹, 植木博子, 片倉 麻衣, 長瀬寅, 林 将也, 吉村英哉, 古賀 英之, TMDU MAKS GROUP: 多施設共同研究(TMDU MAKS study)による前十字靭帯再建術後の前外側回旋不安定性遺残の危険因子の検討 JOSKAS. 2022.06; 47 (3): 468-474.

52. 古賀英之: 中高年の内側半月板損傷に対する手術治療 整形外科最小侵襲手術ジャーナル . 2022.05; 103 52-59.

53. 髙橋礼季, 中川裕介, 関矢一郎, 大川淳, 古賀英之: 人工膝関節単顆置換術後PJIに対する治療:複数回の抗生剤含有セメントスペーサー挿入を行い2期的再置換術を施行した症例報告と文献のreview 別冊整形外科. 2022.04; (81): 204-210.

54. 中川 裕介, 大関 信武, 大川 淳, 古賀 英之, 関矢 一郎: エコーガイド下採取滑膜による人工膝関節置換術例の細菌感染の診断 別冊整形外科. 2022.04; (81): 68-74.

55. 廣幡 健二, 古賀 英之: 【進歩する低侵襲手術に応じた理学療法-治療プログラム,目標設定,リスク管理】膝関節の低侵襲手術と理学療法 理学療法ジャーナル. 2022.02; 56 (2): 170-176. ( 医中誌 )

56. 雨宮正樹, 中村立一: 関節軟骨(2):膝軟骨下骨不全骨折(膝骨壊死)の診断と治療 MB Orthopaedics. 2022.01; 35 (1): 33-43.

57. 古賀英之: 膝関節外側コンパートメントの関節症性変化に対するcentralization法を応用したcapsular advancementによる半月板形成術の術後2年成績 整形外科 . 2022; 73 (2): 181-185.

58. 古賀 英之: 内側半月板後根損傷に対するXbraidを用いたpull-out修復術 XBraid case report. 2022; 1 (1):

59. 古賀英之: 健康寿命延伸のための変形性膝関節症に対するアプローチ 日本健康医療学会雑誌. 2022; 10 (2): 14-19.

ページトップへ戻る